<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=370153&amp;fmt=gif">
Gratis proefversie
|
EMAsphere, plateforme d'analyse et de prévisions

Activiteiten voorspellen

Ontdek nieuwe opportuniteiten

Prognoses, budgetten en business plannen

Business plannen, budgetten en prognoses kunnen op basis van bestaande of nieuwe gegevens gerealiseerd worden. Deze resultaten (‘Actuals’) kunnen vervolgens eenvoudig worden vergeleken met uw budget en/of meerdere prognoses (bv. Best vs worst case).

U kan zo anticiperen op bepaalde trends en de verdere evolutie hiervan opvolgen.

Vergelijking Actuals vs Budget

Algemene en/of analytische boekhouding

Budget opbouwen vanaf nul, vanuit resultaten uit verleden of eerdere prognoses

Importeren uit Excel ook mogelijk

Cash forecast

Liquiditeitsprognoses worden berekend op basis van betalingstermijnen van klanten en leveranciers, verwachte winst- en verliesrekeningen, open balansposten, … Indien nodig, zijn manuele correcties (bv. voor investeringen).

Als u beter de evolutie van de kas kan inschatten, kan u anticiperen op eventuele financieringsnoden, rekening houdend met uw investeringen en terugbetalingen van uw schulden.

Prognose van uw resultatenrekening

Betalingstermijnen van klanten en leveranciers

Manuele aanpassingen

Open balansposten

Alertsysteem

Push-meldingen worden naar u verstuurd wanneer bepaalde alert-niveaus (cijfer of %) worden behaald of overschreden.

Dankzij deze push-berichten kan u sneller en beter reageren om eventuele problemen aan te pakken of nieuwe opportuniteiten aan te gaan.

Meldingen op bepaalde KPI’s

Gezondheidsrapport van uw top KPI’s

Capture d'écran - évolution marge brute et EBITDA

GEZIEN DE ENORME TOENAME VAN HET AANTAL GEGEVENS BINNEN ONDERNEMINGEN, WENST 86% VAN DE FINANCIËLE DIRECTEURS OM DEZE DATA OPTIMAAL TE GEBRUIKEN OM SNEL KWALITEITSVOLLE MANAGEMENTINFORMATIE TE VERKRIJGEN.

Contacteer ons!

Maarten-Verhelst
Maarten Verhelst
Business Development Representative

Hebt u vragen? Wenst u meer te weten over de functionaliteiten van onze management-tool?

Vraag een demo aan