<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=370153&amp;fmt=gif">
Gratis proefversie
|
EMAsphere-app-smartphone

Gegevens onder controle

Baseer u op feiten om beslissingen te nemen

Standaard-connectoren

Onze standaard-connectoren verbinden onze oplossing met uw verschillende software-systemen: boekhouding, CRM, HR, ERP, … zonder extra ontwikkeling.

De gegevens worden automatisch verzameld om de verschillende dashboards bij te werken, waardoor manuele fouten vermeden worden.

Frequente injecties

Automatische updates

Verbinding van meerdere systemen

Veilige verbinding

Automatische structurering van de gegevens

De gegevens worden gestructureerd volgens een pre-geconfigureerd model voor een vlotte implementatie, waardoor u toegang heeft tot een catalogus aan rapporten, grafieken en KPI’s, onmiddellijk klaar voor gebruik.

Dit proces vereenvoudigt het verzamelen en consolideren van de gegevens en het vergelijken van meerdere entiteiten en kan bovendien eenvoudig aan uw wensen aangepast worden.

Standaard templates

Eenvoudig en snel aan te passen

Historiek van de gegevens

De gegevens van de voorgaande jaren worden automatisch bewaard en kunnen op elk moment met de huidige gegevens vergeleken worden, zelfs als u van softwarepakket verandert.

Historiek van de gegevens

Automatisch opslaan
van de rapporten

Aperçu du résumé financier sur tablette

73% VAN DE BEDRIJFSLEIDERS GELOOFT DAT HUN GEGEVENS CRUCIAAL ZIJN OM HUN BEDRIJF TE MANAGEN.

Contacteer ons!

Maarten-Verhelst
Maarten Verhelst
Business Development Representative

Hebt u vragen? Wenst u meer te weten over de functionaliteiten van onze management-tool?

Vraag een demo aan