<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=370153&amp;fmt=gif">
Gratis proefversie
|
EMAsphere-smartphone-chiffre-affaires

Resultaten analyseren

Ontwikkel uw activiteiten

Dashboards en KPI’s

Een uitgebreide catalogus van rapporten, grafieken en KPI’s staat ter beschikking zodat u uw cijfers en resultaten onmiddellijk en in detail kan analyseren: omzet, marges, rentabiliteit, betalingstermijnen, aankopen, externe uitgaven, personeelskosten, …

Bovendien kan de tool worden bijgewerkt en aangepast volgens uw persoonlijke behoeftes en uw activiteiten in de sector.

Kant-en-klare
rapporten en KPI’s

Aanpasbare
rapporten en KPI’s

Cashflow

De kassituatie wordt geanalyseerd op basis van de bank- (transacties, rekeningsaldo) en boekhoudgegevens (te betalen, te ontvangen).

Deze informatie laat toe om uw liquiditeit beter op te volgen en om de debiteuren, crediteuren en financiële schulden te analyseren.

Berekening van de cash
op basis van boekhoudgegevens

Berekening van de cash op basis van bankgegevens

Consolidatie

De gegevens, rekeningen, prognoses, … van verschillende entiteiten worden samengebracht in een geconsolideerde view, zelfs met verschillende valuta’s, om een algemeen overzicht van de groep te verkrijgen.

De resultaten van een entiteit kunnen vervolgens individueel of met meer andere entiteiten geanalyseerd en/of vergeleken worden.

Sub-consolidatie

Intercompany eliminaties

Meerdere valuta

Toegangsrechten per entiteit

Analytische niveaus

Het resultaat van uw onderneming wordt in detail geanalyseerd volgens uw analytische assen: klanten, producten, regio’s, business units, werknemers, projecten, ...

Dankzij deze aanpak kan u tot in het hart van uw onderneming analyses doorvoeren en kan uw inkomsten en uitgaven in detail opvolgen.

Multi-dimensionele analyses

Meerdere analytische niveaus

Getailleerde analyse

Belangrijke details achter KPI’s, rapporten en grafieken kunnen eenvoudig opgevraagd worden.

De mogelijkheid om tot de details door te klikken, zorgt ervoor dat u de cijfers heel gericht kan interpreteren.

Gedetailleerde analyse tot op factuurniveau

Visualisatie aan de hand van grafieken en rapporten

financial-forecast-EMAsphere

8 OP DE 10 ONDERNEMINGEN DIE EEN DATA-ANALYSETOOL GEBRUIKEN HEBBEN HUN DOELSTELLINGEN BEREIKT.

Contacteer ons!

Maarten-Verhelst
Maarten Verhelst
Business Development Representative

Hebt u vragen? Wenst u meer te weten over de functionaliteiten van onze management-tool?

Vraag een demo aan