<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=370153&amp;fmt=gif">
Skip to content

Privacy Policy

EMAsphere SA
Cookie policy
Last update : 15 februari 2023

 

1. Over dit beleid

Dit privacybeleid (‘privacybeleid’) legt uit hoe EMAsphere (‘EMAsphere’) de persoonsgegevens gebruikt van iedereen die surft op onze website op de URL https://emasphere.com (‘website’). 

In overeenstemming met de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en de Europese Verordening 2016/679 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (AVG), verbindt EMAsphere zich ertoe de veiligheid, integriteit en vertrouwelijkheid van al uw persoonsgegevens te respecteren. 

In dit privacybeleid leggen we uit welke technologie we gebruiken, wat we controleren, waarom we het gebruiken en wat uw rechten zijn om ons gebruik ervan te controleren.

Neem de tijd om dit beleid aandachtig te lezen. 


2. Hoe verzamelen wij uw persoonsgegevens?

Wanneer u onze website bezoekt, verzamelen we uw persoonsgegevens via cookies (alleen als EMAsphere uw toestemming heeft verkregen). Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer of mobiele apparaat worden geplaatst wanneer u een website bezoekt. Cookies worden veel gebruikt door website-eigenaren omdat ze het mogelijk maken om efficiënter te werken en voor een betere overdracht van informatie zorgen.

Cookies hebben veel functies. Ze zorgen er onder meer voor dat u efficiënt tussen pagina’s kunt navigeren, ze onthouden uw voorkeuren en verbeteren in het algemeen uw ervaring als gebruiker. Cookies kunnen er ook voor zorgen dat de advertenties die u online ziet, relevanter zijn en meer afgestemd op uw interesses. 

 

3. Hoelang worden cookies bewaard?

Hoelang cookies op uw computer of mobiele apparaat blijven staan, kan variëren. Sommige cookies zijn ‘sessiecookies’. Ze bestaan alleen zolang uw browser geopend is en worden automatisch verwijderd wanneer u uw browser of de app sluit. Er bestaan ook ‘permanente cookies’. Deze worden gebruikt om uw gebruikersnamen en wachtwoorden te registreren, evenals uw contactgegevens. Zo hoeft u deze gegevens niet opnieuw in te voeren wanneer u de website nogmaals bezoekt.

 

4. Welke gegevens verzamelen cookies? 

Er zijn twee soorten cookies, afhankelijk van hun oorsprong: 

Eigen cookies worden gemaakt door de website die u bezoekt, in dit geval die van EMAsphere. Deze cookies verzamelen gedragsgegevens en declaratieve gegevens. Gedragsgegevens bevatten informatie over de tijd die op een webpagina wordt doorgebracht, de gebruikte browser en de acties die op de bekeken pagina’s worden uitgevoerd. Declaratieve gegevens zijn de persoonsgegevens van de gebruiker met betrekking tot achternaam, voornaam of e-mailadres. Die gegevens worden verzameld via eerder ingevulde formulieren. Beide soorten gegevens zijn uitsluitend voorbehouden aan de eigenaar van de website en dienen om gebruikers een gepersonaliseerde ervaring te bieden. 

Cookies van derden worden uitgegeven door externe bedrijven op de website van EMAsphere of andere websites die u bezoekt. Deze cookies analyseren de websites die u bezoekt en de zoekopdrachten die u uitvoert om uw voorkeuren en gedrag vast te leggen en u gepersonaliseerde advertenties te tonen.

 

5. Hoe zit het met andere trackingtechnologieën zoals webbakens?

Cookies zijn niet de enige manier om bezoekers van een website te herkennen of te traceren. We kunnen van tijd tot tijd gebruikmaken van andere soortgelijke technologieën, zoals webbakens (soms aangeduid als ‘tracking pixels’ of ‘clear gifs’). Dat zijn kleine grafische bestanden die een unieke identificatiecode bevatten, waarmee we kunnen herkennen wanneer iemand onze website heeft bezocht of een e-mail heeft geopend. Zo kunnen we bijvoorbeeld nagaan hoe gebruikers van de ene pagina van onze website naar de andere surfen, cookies leveren of ermee communiceren en weten of u onze website bezoekt via een online advertentie of een externe website. Met webbakens kunnen we de prestaties van onze website verbeteren of het succes van e-mailmarketingcampagnes meten. In veel gevallen hebben deze technologieën cookies nodig om goed te kunnen functioneren. Als u cookies weigert, werken ze niet naar behoren.

 

6. Waarom gebruiken we cookies?

Wanneer u onze website bezoekt, kunnen we de volgende cookies plaatsen:

Beschrijfving Waarom dit cookie Type cookie
Google Analytics/Google Tag Manager Analyseert het surfgedrag van de bezoeker.  Analysecookies
LinkedIn Registreert van welke website de bezoeker afkomstig is Socialemediacookies
Facebook  Registreert van welke website de bezoeker afkomstig is Socialemediacookies
Hubspot Analyseert het surfgedrag van de bezoeker.  Analysecookies
LeadInfo Analyseert het surfgedrag van de bezoeker.  Analysecookies

 

7. Hoe zit het met gerichte reclame?

Derden kunnen cookies op uw computer of mobiele apparaat plaatsen om via onze website advertenties te tonen. Deze bedrijven kunnen informatie over uw bezoeken aan deze en andere websites gebruiken om relevante advertenties te tonen over goederen en diensten die u mogelijk interesseren. Ze kunnen ook technologie gebruiken om de effectiviteit van de advertenties te meten. Aan de hand van de gegevens die met dit proces worden verzameld, is het niet mogelijk om uw naam, contactgegevens of andere persoonlijk identificeerbare informatie te identificeren, tenzij u daarvoor toestemming heeft gegeven.

 

8. Hoe kan ik cookies beheren?

U heeft het recht om te beslissen of u cookies accepteert of weigert. U kunt uw voorkeuren toepassen door op de juiste opt-out-links te klikken.

U kunt uw webbrowser instellen of de instellingen wijzigen om cookies te accepteren of te weigeren. Als u ervoor kiest om cookies te weigeren, kunt u onze website nog steeds gebruiken, hoewel uw toegang tot bepaalde functies en delen van onze website mogelijk beperkt is. Aangezien de manier waarop u cookies kunt weigeren via de instellingen van uw webbrowser verschilt van browser tot browser, moet u het helpmenu van uw browser raadplegen om meer informatie te verkrijgen. 

Doorgaans kunt u in het menu ‘Voorkeuren’ of ‘Instellingen’ in de rechterbovenhoek de cookie-opties wijzigen. Raadpleeg anders de helpfunctie. Voor meer info verwijzen we u naar de volgende links:

Bovendien bieden de meeste advertentienetwerken een manier om u af te melden voor gerichte reclame. Ga voor meer informatie naar http://www.aboutads.info/choices/ (in het Engels) of http://www.youronlinechoices.com/nl/

 

9. Cookies die in het verleden zijn verzonden

Als u een of meer cookies heeft uitgeschakeld, kunnen we de gegevens die deze cookies hebben verzameld voordat ze werden uitgeschakeld, nog steeds gebruiken. We verzamelen echter geen nieuwe gegevens meer via de uitgeschakelde cookies.

 

10. Wat zijn uw rechten met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens? 

In overeenstemming met de AVG heeft u de volgende rechten: 

  • Recht op inzage

In overeenstemming met artikel 15 AVG heeft u het recht om van EMAsphere uitsluitsel te verkrijgen over het al dan niet verwerken van u betreffende persoonsgegevens en, wanneer dat het geval is, om inzage te verkrijgen in die persoonsgegevens. 

  • Recht op rectificatie

Artikel 16 van de AVG bepaalt dat u het recht heeft om van de verwerkingsverantwoordelijke, in dit geval EMAsphere, onverwijld rectificatie van u betreffende onjuiste persoonsgegevens te verkrijgen. Met inachtneming van de doeleinden van de verwerking heeft u het recht vervollediging van onvolledige persoonsgegevens te verkrijgen, onder meer door een aanvullende verklaring te verstrekken.

  • Recht van bezwaar

In overeenstemming met artikel 21 van de AVG heeft u te allen tijde het recht om vanwege met uw specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van u betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6, lid 1, onder e) of f). Tenzij we dwingende gerechtvaardigde gronden vinden die een dergelijke verwerking rechtvaardigen, zullen we alleen nog persoonsgegevens verwerken die geen verband houden met uw verzoek. 

  • Recht op vergetelheid

In overeenstemming met artikel 17 van de AVG heeft u het recht om zonder onredelijke vertraging wissing van u betreffende persoonsgegevens te verkrijgen, met name als u van mening bent dat de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins verwerkt, of als u bezwaar maakt tegen de verwerking ervan. 

  • Recht op beperking van de verwerking

U heeft het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verkrijgen wanneer een van de elementen vermeld in artikel 18 van de AVG van toepassing is.

  • Recht op overdraagbaarheid van gegevens

In overeenstemming met artikel 20 van de AVG heeft u het recht om de gegevens op te vragen in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm, en heeft u het recht om deze gegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, zonder daarbij te worden gehinderd door de verwerkingsverantwoordelijke aan wie de persoonsgegevens waren verstrekt. 

 

11. Meer informatie over cookies

Voor meer informatie over cookies, zoals uitleg over hoe cookies op uw apparaat worden geplaatst of hoe u ze kunt beheren en verwijderen, gaat u naar http://www.allaboutcookies.org.

 

12. Update van dit beleid

We werken dit beleid van tijd tot tijd bij op basis van juridische, technische of zakelijke ontwikkelingen. Wanneer we ons beleid bijwerken, nemen we passende maatregelen om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen. We zullen uw toestemming vragen voor alle belangrijke wijzigingen in dit beleid indien de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming dat vereist.

U kunt nagaan wanneer dit beleid voor het laatst is bijgewerkt aan de hand van de datum van de laatste update die bovenaan dit beleid wordt weergegeven.

 

13. Heeft u vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens of wenst u uw rechten uit te oefenen? 

We nodigen u uit om contact op te nemen met het marketingteam van EMAsphere via het e-mailadres marketing@emasphere.com en/of per post op EMAsphere, Rue du Bosquet 9, 1348 Ottignies-Louvain-la-Neuve. 

We verbinden ons ertoe u te antwoorden en zullen u zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen een maand na ontvangst van uw verzoek op de hoogte brengen van de genomen maatregelen. 

Als we niet aan uw verzoek voldoen, zullen we uitleggen waarom en u informeren over de mogelijke rechtsmiddelen door een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.

De uitoefening van deze rechten is kosteloos. In het geval van een kennelijk ongegrond of buitensporig verzoek, kan EMAsphere echter een vergoeding aanrekenen voor de dossierkosten, of weigeren aan het verzoek gevolg te geven.